Priča

Priča običnog čoveka (3. deo)

Po mnogočemu, bio sam najobičniji čovek na svetu. Rođen sam u Banjoj Luci, gde sam proveo celo svoje detinjstvo. Spletom veoma običnih okolnosti, završio sam u Novom Sadu, gde i sada živim. Zapravo, u Novom Sadu sam završio jer sam bio previše običan da završim Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, pa su me moji roditelji… Continue reading Priča običnog čoveka (3. deo)